Flying Fox
Marzenia stają się rzeczywistością

Ortofotomapy

Pozyskanie materiałów fotolotniczych i ich przetworzenie do postaci ortofotomapy.

Na podstawie serii fotografii pozyskanych w trakcie nalotów opracowujemy ortofotomapy, które stanowią obraz terenu nawiązujący do przyjętego układu współrzędnych. Tak przetworzona fotografia, podobnie jak mapa, posiada jednolitą skalę dla całej powierzchni terenu, jest wpasowana w układ współrzędnych, jak również odwzorowuje odległości. Wykonane przez nas ortofotomapy cechują się terenową wielkością pojedynczego piksela od 5,2 cm do 1,7 cm. Dzięki temu można dostosować szczegółowość ortofotomapy do konkretnych potrzeb. Z kolei zapis ustalonej trasy nalotu pozwala na jej odtworzenie w dowolnym momencie i pozyskiwanie fotografii przedstawiających identyczny obszar w ustalonych odstępach czasowych. Jest to szczególnie pomocne np. w analizie postępów prac budowlanych, analizie zachodzących zmian przyrodniczych na danym obszarze, czy ocenie powstałych szkód w obrębie ubezpieczonego obiektu. Ortofotomapy dzięki nadaniu georeferencji mogą być zintegrowane w środowisku GIS z innymi danymi posiadającymi odniesienie przestrzenne, np. z danymi wektorowymi, mapami rastrowymi, czy archiwalnymi ortofotomapami.