Flying Fox
Marzenia stają się rzeczywistością

Modele 3D terenu

Numeryczne modele terenu będąc reprezentacją wysokości topograficznej stanowią odzwierciedlenie jego ukształtowania i pokrycia. Są generowane w formie rastrowej przy wykorzystaniu danych pozyskanych podczas nalotów fotogrametrycznych i służą do przeprowadzania analiz, takich jak określanie ekspozycji i spadków stoków, obliczanie objętości wyrobisk i hałd, czy określanie przesunięć mas ziemnych. Znajdują zastosowanie między innymi podczas prac projektowych, inwentaryzacyjnych i planistycznych.