Flying Fox
Marzenia stają się rzeczywistością

Oferta

Świadczymy usługi dostosowane do potrzeb i budżetu szerokiego grona odbiorców. Wykonujemy dokumentację filmową i fotograficzną z powierza, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak:

 • Nieruchomości - prezentacja działek budowlanych, terenów inwestycyjnych, budynków na sprzedaż lub wynajem, wizualizacje deweloperskie,
 • Budownictwo i inwestycje - dokumentacja postępów prac budowlanych, inspekcja i ocena stanu budynków, konstrukcji technicznych, dokumentacja stanowisk archeologicznych,
 • Infrastruktura - kontrola stanu dróg i mostów, rurociągów, ocena natężenia ruchu drogowego,
 • Fotogrametria – pozyskanie materiałów fotolotniczych i ich przetworzenie do postaci ortofotomapy,
 • Ochrona środowiska - inwentaryzacja terenów inwestycyjnych w ramach wykonywania Raportów Oceny Oddziaływania na Środowisko, monitoring inwestycji oddziałujących na środowisko, monitoring nielegalnych wysypisk odpadów,
 • Rolnictwo - ocena stanu zdrowia roślin, weryfikacja działek rolnych pod kątem powierzchni i sposobu wykorzystania,
 • Reklama i promocja – zdjęcia i spoty reklamowe, np. promocja zabytków, atrakcji i obiektów turystycznych, obiektów przemysłowych i usługowych,
 • Ubezpieczenia - dokumentacja szkód powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych i działalności człowieka,
 • Publikacje – materiały ilustracyjne do książek, czasopism, albumów, przewodników turystycznych,
 • Administracja – dokumentacja aktualnego zagospodarowania terenu, wizualizacje planistyczne,
 • Media – oprawa wizualna wideoreportaży.